Vägnö

JBCT/SGWE – 141 (26/4 1892)
Byggd 1874 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB (Stora Warfvet), Stockholm Nb 101 (Järn)
26,07 x 4,92 x 2,43 m – 92,57 / 49,71 (MB 1902)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 100 Ihk , ersatt av en Hernösands V & V 2cy ångmaskin på 180 Ihk (1908)

Byggdes för Alnösundets Ångbåts AB, Sundsvall som ALNÖ. Bytte namn 1888 till TIMRÅ (och 142 TIMRÅ fick då namnet ALNÖ!). Såldes den 26 sept 1916 till Ångfartygs AB Sundsvalls Skärgård för 45.000 kr och 1919 blev hon ombyggd och förbyggd vid Mohögs MV. Såldes igen den 8 maj 1930 till Pr/ Isak Petter Berggren Sundsvall, som tillsammans med Oskar Lögdberg och Sofia Pettersson betalade 27.000 kr för båten. Den 10 feb. 1936 sålde Lögdberg sin 1/3 till Helmer Sigvard Nilsson, Strandvik för 3.500 kr. Efter skilsmässa överlät Maria Pettersson sin 1/3 till Oscar L. Pettersson för 3.500 kr. Pettersson sålde därefter sin del till Berggren för 8.333 kr. Efter att andelarna bytt ägare några gånger köpte till slut (den 26 mars 1942) Berggren hela båten, men sålde dagen efter till Pr/ J A E Jernberg för 25.000 kr. (Partrederiet bestod av Elektriska Svetsnings & Bogserings AB, Michael Edvard Edlund, Julius Åkersson samt E. Wallin, Stockholm, vardera ägare till 1/4). Jernberg & co byggde om båten till bogserbåt, men 1943 lämnade hon Sundsvall för Älandsbro. För 11.000 kr köptes hon den 1 mars 1943 av Pr/ Erik Algot Carlsson, som 1946 skrev båten i Härnösand (medredare var A F Andersson, Härnösand). Namnet ändrades till VÄGNÖ. I april 1948 meddelade Carlsson att han för 15.000 kr sålt sin båt till Bror Helge Henrik Waltari, Haparanda som med hjälp av s/s ANGUR släpade henne upp till Haparanda. Den 1 december samma år påstår Waltari att WÄGNÖ skrotats. Hur mycket är oklart, för en sjöfartsinspektör rapporterade den 4 dec; att båten skrotats och att skrovet skall användas som släppråm. Enligt åsyna vittnen låg skrovet ännu för ett tiotal år sedan på botten vid Säskarö och då gick att läsa namnet TIMRÅ på resterna. Sant? Vem vet. Skrotade båtar har en säregen förmåga att "gå igen".
Text: Bengt Westin

Timrå
Timrå
Foto: Lars Pettersson saml. via Bengt Westin

Timrå
Timrå
Foto: Lars Pettersson saml. via Bengt Westin

Vägnö
Vägnö
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan