Vaidava

3075
22 x 6 m
VAIDAVA (YL2704)


VAIDAVA i Riga - 17 juli 2012
Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan