Väinö.


SGTZ – 12354
Byggd möjligen 1880 vid Warkaus Bruk, Leppävirta Nb 88 (Stål)
23,10 x 5,05 x ?? – 55 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets ångmaskin på 250 Ihk, ersatt av en Wickström motor på okänt antal hkr Ehk (1972) och av en Scania V8 på ? hk.

Byggdes troligen för Paul Wahl & Co, Warkaus som PAPAGENO. Sprängdes under inbördeskriget 1918. En handelsman skrotade bort skadorna och lät därefter renovera båten 1919 vid Kones verkstad och döpte om till JYSKE. Ombyggnaden blev tydligen så ordentlig att hon antogs i skeppslistorna vara nybyggd 1920 i Viborg. 1933 övertogs båten av Tornator Oy som gav den namnet VÄINÖ. Cirka 1946 blev Enso-Gutzeit nya ägare till 1969 då hon såldes till Sverige. Köpare var Firma Maskinservice, Stockholm och blev liggande några år innan hon blev fritidsbåt hos Pr/ L. Matsson, Adelsö ca 1976. Köptes 1980 av Thore Wikström, Stockholm.
Text: Bengt Westin (Källor: Tukkimetsiä ja höyrylaivoja - Enso Gutzeit Oy)

Version på Stockholms Skeppsklubbs hemsida:
Byggd i Ryssland ca 1910. Användes som lustjakt för delar av tsarens officerskår. Under revolutionen 1917 användes hon som flyktmedel för att ta sig till Finland. Köptes 1946 av skogsbolaget Enso Gutzeit, och användes som timmerbogserare i Saimen sjösystem, med Savonlinna Nyslott som hemmahamn.
1968-72 gjordes en grundlig översyn, då togs den ursprungliga ångmaskinen ur. Under senare år har styrhytt och överbyggnad m.m. byggts om och fartyget har återfått karaktären av lustjakt.


VÄINÖ
Väinö
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

VÄINÖ i Sibbo skärgård mellan Helsingfors och Borgå, troligen sommaren 1972
Väinö
Foto: Göran Lindebäck

VÄINÖ vid Norr Mälarstrand, oktober 1977
Väinö
Foto: Bengt Westin


VÄINÖ - Norr Mälarstrand 12 februari 2005.
Väinö


Norr Mälarstrand 4 juni 2005.
Väinö


Den 25/9 2006 fick VÄINÖ bottenkänning på Björkfjärden i Mälaren. Bogserbåten URAX från Södertälje drog henne flott.
Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

Väinö
Foto: Conny Åslund

VÄINÖ vid Norr Mälarstrand - 9 oktober 2012
Väinö
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan