Valborg

Oregistrerad
Byggd 1876 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 124 (Järn)
20,70 x 4,40 x 2,42 m - 48,39 / 18,10 (MB 1892)
Maskin: Varvets ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för James Dickson & Co, Göteborg som VALBORG. Stationerades i Söderhamn hos Svartviks Trävarubolags anläggningar i Sandarne. Övertogs omkring 1902 av Bergvik & Ala Nya AB, Sandarne som ca 1915 sålde till Carlholms Bruks AB, Karlholm. Förliste den 13 maj 1919 nära Dalälvens mynning. Bärgad och skrotad.
Text: Bengt Westin


VALBORG
Foto Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan