Vanquisher

Byggd 1955 vid Henry Scarr Ltd, Hessle
32,80 x 8,40 m. - 295 brt.
Maskin: 8 cyl. British Polar 1 280 bhp

Byggdes för Ship Towage [London] Ltd som VANQUISHER. 27-1-1969 Flyttades till London Tugs Ltd den 27 jan 1969, och till Alexandra Towing Co. [London] Ltd den 1 jan 1975. Kapsejsade och sjönk den 8 jan 1976 vid utdocking i Jervis Bay i Tilbury. Bärgades, men gick till skrot redan 1982 vid Bloors Wharf, Rainham Kent. Första dieseldrivna bogseraren i Ship Towage flotta.
Fakta: Conny Gustavsson och Bengt Westin


VANQUISHER
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan