Vargen

SFB-374
Byggd 1924 i trä
11,65 x 3,5 x 2,0 m.
120 hkr.
Fakta Anders Engdahl


Wargön´s VARGEN och BJÖRNEN i norra delen av den gamla hamnkanalen i Vänersborg.
Båtarna är identifierade av Ingemar André, som även säger:
Jag såg dessa små bogserare i min ungdom (1950-talet) när dom strävade med massaved över sjön Vassbotten, genom Karls grav och Brinkebergskulle sluss och ner till pappersbruket i Vargön.
Foto: Olle Gustafsson via Bengt Westin

VARGEN i Sjötorp
Foto i Anders Engdahls saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan