Varparen 4

Levererades ev. till Luleå Flottningsförening 1945, vilket är det år motorn levererades.
Fakta: Anders Winter


VARPAREN 4 vid Kärnåsen - 1971
Foto Håkan Larsson

VARPAREN 4 vid Dyvelsten
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan