Varpbåt 1


VARPBÅT I vid Marmaverken
Foto: Lars Brolins saml.

VARPBÅT I - 6/10 2006
Foto: Christer Samuelsson

VARPBÅT I i Köpings inre hamn - 7 juli 2011
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan