Västervik

7650 - SHKE
Byggd 1929 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 402 (Stål) /Kontrakt 23/10 1928/
24,82 x 6,54 x 3,73 m – 152,44 / 41,13 (SS 1947)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 450 Ihk, ersatt av en Wichmann dieselmotor 7 ACAT på 1.155 Ehk, en bogprop. på 250 Hp.

Sjösattes den 12 okt. gjorde provtur 4 dec och levererades den 7 dec 1929 till Västerviks stad, Västervik som VÄSTERVIK, varvets sista bogserbåtsbygge. Hyrdes ut till Marinen åren 1939 och därefter till Norrköpings Exporthyfvleri för timmerbogsering. 1944 var hon också uthyrd till AB Karta & Oaxen och 1955 lånades hon ett par månader av Rederi AB Tyr, Uddevalla. Var sedan hamnbogserare i Västervik till 1970 då hon såldes för 50 000 kr till Harald Johansson, Göteborg (då hade hon hon ett par år innan fått en ny propeller och mycket nya plåtar i isstråken samt att maskin och panna klassats som tiptop) som för samma pris vidaresålde efter några veckor till Birger Svendsen & Sønner A/S, Fredrikstad. Dessa lät så småningom sätta in motor vid A/S Fredrikstads Mek Verkst., ett arbete som tog flera år, och när båten var klar 1980, döptes den om till STOREBIRGER. A/S Fredrikstads Mek. Verksted, Fredrikstad övertog båten 1980 men sålde igen i juni 1982 till Fladstads Slep A/S, Farsund som gav henne namnet AMAZON och under ett par år moderniserade henne kraftigt. Ägdes några år av I/S Southern Norwegian Tug, Farsund som den 24 april 1991 ombildades till Farsund Tug A/S, Farsund. Såldes i maj 1996 för 1.75 MNOK till Nordslep A/S, Hammerfest.
Text: Bengt Westin och Conny Gustavsson


Västervik bryter is i Västerviks skärgård tidigt 50-tal
Foto: Conny Gustavsson

Isbrytning i Västerviks hamn januari 1966
Foto: Conny Gustavsson

Isbrytning i Västerviks hamn januari 1966
Foto: Conny Gustavsson

Isbrytning i Västerviks hamn i mitten på sextitalet
Foto: Conny Gustavsson


Toppen på högtryckcylindern
Foto: Conny Gustavsson

Eldare Ingvar Nordström fyrar på i centergrillen.
Foto: Conny Gustavsson

Eldare Ingvar Nordström med slejsen i babordsgrillen.
Foto: Conny Gustavsson

Maskinist Evert Gustavsson beredd vid ångpådraget.
Foto: Conny Gustavsson

Eldare Ingvar Nordström med slejsen i styrbordsgrillen
Foto: Conny Gustavsson

Maskinist Evert Gustavsson kollar tvärstycket till lågtryckcylindern.
Foto: Conny Gustavsson

Maskinist Evert Gustavsson penslar stänger.
Foto: Conny Gustavsson

Full fart!
Foto: Conny Gustavsson


I Västerviks hamn 1969
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Inför sista resan från Västervik till Göteborg 1970
Foto: Conny Gustavsson

Natthamn i Kalmar på sista resan Västervik - Göteborg
Foto: Conny Gustavsson


Västervik
Foto: Gunnar Hedman ur min saml.


Västervik under ombyggnad till Storebirger
Foto: Conny Gustavsson

Foto: Conny Gustavsson


Som hon ser ut efter ombyggnaden. Här under namnet AMAZON från Farsund i Norge.
Foto: Conny Gustavsson

AMAZON i Göteborgstrakten
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com


AMAZON i Drøbaksundet - 4/10 2008
Pråmen är trol. ex. Sandinges RILUM - byggd 1990 i Krasnojarsk. Längd 73,2 m. Bredd 16,5 m.
Foto: Hilmar Hansen

Foto: Hilmar Hansen


AMAZON i Oslofjorden - 7/8 2010
AMAZON och pråm lastad med sten från Lysaker till Volden i Asker
Foto: Per Harald Jakobsen

Foto: Per Harald Jakobsen

Foto: Per Harald Jakobsen

Foto: Per Harald Jakobsen

Foto: Per Harald Jakobsen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan