Vega

SMYC
Byggd på Åsiverken 1964
43,58 x 9,80 m. 611 depl.ton
Maskin: Nohab NM 16 S 1 650 ehk. 12 knop. Byttes senare till en Hedemora V16 på 1 464 kW. (1990)

Lotsdistriktsfartyg för övre norra lotsdistriktet med Umeå som hemmahamn. Senare höjdes styrhytt ett däck och däckshuset utökades. Maskinen byttes till en Hedemora V16 på ca 1600 Kw. Fick ballastas hårt för att klara stabiliteten. I privat ägo togs dipodriggen bort. Såldes okänt år till (trol.) Gute Tug, Valleviken.
Fakta: Jarl Larsson, SS 1971.


VEGA vid "verkstadskajen" på Finnboda varv ca. 1983-86
Vega
Foto: Örjan Liljeroth

Vega
Foto: Örjan Liljeroth

VEGA med Märket´s fyrkasun på släp. Tillfälligt uppankrad SV om Åstön, på norra delen av Sundsvallsbukten, p.g.a maskinproblem. Fick assistans av Lotsbåt 145.
Märkets fyr
Foto: Jarl Larsson

VEGA vid samma tillfälle
Vega
Foto: Jarl Larsson

VEGA på väg sydvart pos. ost Åstholmen, hösten 1994
Dipodriggen borttagen
Vega
Foto: Jarl Larsson


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan