Vega


Oregistrerad
Byggd 1904 vid okänt varv i Söderhamn
13.30 x 3,05 x 1,47 m
Maskineri: Bolinders MV, ångmaskin på 24 Ihk.

Byggdes för okända. Köptes möjligen i Hudiksvall 1905 av ett konsortium Rosviks- och Trundöbor vilka gav henne namnet ROSVIK. Påstås då att hon också haft namnet RAN. Såld 1909 till Ångslups AB Häggholmen, Piteå som sålde 1914 till A. Lundmark, Håkansö som döpte om till VEGA. 1918 heter ägarna bröderna Åström, Luleå, 1922 Luleå Träkols AB och 1922 Luleå Träkols AB i konkurs. Såld 1924 till G. Lundqvist, Åbyn som senare sålde vidare till Oskar Brännström, Jävre. Denne drog bl a timmer i Åbyälven. Sjönk en stormig höstnatt 1932 i Åbyälvens mynning. Sannolikt aldrig i gång igen.
Text: Bengt Westin


VEGA vid yttre hamnen i Renholmen. Till höger Gustav Hedman.
Foto: Herman Fahlgren i Lennart Hedlunds saml.

VEGA
Foto: Bengt Westins saml.

VEGA
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan