Venus.


SKBG – 6634
Byggd 1883 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (järn)
18,47 x 4,20 x 2,81 m - 38,45 / 7,73 (SS 1947)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 140 Ihk

Byggdes för Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som VENUS. Från 1911 blev hemorten Stockholm och 1918 fusionerades bolaget till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. T & B gick i konkurs 1924, övertogs av Stockholms Enskilda Bank AB, Stockholm som bildade Stockholms Nya Transport & Bogserings AB och Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm 1926. Utrangerades och såldes 1963 till Bengt Åke Ljung, Stockholm och blev då antagligen fritidsbåt. U. E. A. von Hage, Stockholm köpte 1964 i risigt skick för 500 kr och han förlängde namnet 1978 till VENUS AF VÄDDÖ. Båten sjönk hösten 1969 utanför norra Lidingö men bärgades. Såldes 1980 till Karl Uno Andreas Karlsson, Stockholm och i okt 1993 till Pål Ross, Stockholm.
Text: Bengt Westin


VENUS
Venus
Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

VENUS
Venus
Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

VENUS vid Bosön 20 juli 1968
Venus
Foto: Christer Samuelsson

VENUS i Grönstaviken, Lidingö, 10/5 1969
Venus
Foto: Christer Samuelsson

Venus
Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Venus
Foto: Lars Brolin. via Bengt Westin

VENUS, Söder Mälarstrand 15 maj 2005.
Venus

Norr Mälarstrand 4 juni 2005
Venus


Söder Mälarstrand 5 maj 2007.
Venus
Foto: Christer Samuelsson


VENUS på Ragnhildsborgs slip - 13 juli 2009
Venus
Foto: Conny Åslund

VENUS på Ragnhildsborgs slip - 16 juli 2009
Venus
Foto: Conny Åslund

Venus
Foto: Conny Åslund

Venus
Foto: Conny Åslund

Venus
Foto: Conny Åslund

VENUS vid Söder Mälarstrand - 18 november 2012
Venus
Foto: Anders Winter


Till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan