Vetäjä

Byggd 1891 vid Lehtoniemi & Taipale, Jorois
21,60 x 5,00 x 2,20 m
Maskin: Okänd 2cy comp.ångmaskin på 143 Ihk

Byggdes för okända. Ägdes med namnet VETÄJÄ V i många år av Åbo stad och blev den sista finska bogserbåten under ånga. Efter utrangering övertogs hon av en garantiförening som 1986 överlät till Åbo Landskapsmuseum och dessa har återställt henne i kördugligt skick.
Text Bengt Westin (källa www.steamship.fi)


VETÄJÄ V i Aura å, Åbo - 2004
Foto Bengt Westin

VETÄJÄ V i Aura å, Åbo - 13 februari 2011
Foto Folke Österman

VETÄJÄ V i Aura å, Åbo - 24 augusti 2013
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan