Vidar

Oregistrerad
Byggd 1899 vid HB P Larsson - Thorskogs Mek. Verkstad AB, Torskog NB 145 (Järn)
14.50 x 3,82 x 1,92 m – (SV 1916)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (10” – 15” x 12”) på 80 Ihk

Levererades till Andersson & Lindberg i Göteborg med namnet ISBJÖRN som var något slags standardnamn för Thorskogsbyggen byggda på förlag. Före 1920 köptes hon för 26 000 kr till Oskarshamns stad och de sålde 1924 till Karl Olsson, Stockholm för 6.500 kr. Olsson sålde vidare samma år till J.E.Nordin, Stockholm, men med 3.750 kr i förtjänst. J.E.Nordin blev 1925 AB J.E.Nordin & Co, Stockholm. Kom till Härnösand 1926, förvärvad av Johan Olof Nordlöf därstädes, och denne ändrade namnet 1927 till VIDAR. Omkring 1946 blev Skönviks AB nya ägare och de uppgick genom fusion 1954 i SCA, Sundsvall. Rune Högström köpte båten 1960, och den 26 jan 1960 kunde SCA, Östrand skriva att VIDAR tagits ur tjänst och skrotats. Något förhastat för skrotningen skedde först på sommaren 1960.
Text: Bengt Westin

Isbjörn
Isbjörn
Foto: Rune Högström via Bengt Westin

Vidar
Vidar
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

Vidar
Vidar
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Vidar
Vidar
Foto: Jan Adin via Bengt Westin

Vidar
Vidar
Foto: Rune Högström via Bengt Westin

Vidar
Vidar
Foto: Rune Högström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan