Vidar II

Oregistrerad
Byggd 1876 vid Motala Mek. Werkstads AB, Motala (Järn)
19,92 x 4,65 x 2,89 m – 56,23 / (SV 1917)
Maskin: Varvets ångmaskin på 245 Ihk

Byggdes för okända. Köptes före 1913 av AB A. Pettersson, Oskarshamn och hette VIDAR II. Sjönk i Gåsefjärden u. Smålandskusten den 7 aug 1917 varvid 5 man omkom men bärgades och köptes ca 1924 av Trävaru AB Norrköpings Exporthyfvleri, Blankaholm. De utrangerade båten och sålde 1949 till Tore Pettersson, Gävle som skrotade.
Text: Bengt Westin


Vidar II
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Från Anna Eklund Norrman kommer denna berättelse: Min farfar Erik Eklund seglade på VIDAR II då han var ung och råkade ut för en förlisning, enligt uppgift i oktober 1925. Min faster har den frälsarkrans som min farfar räddade sig med. Han plockades upp medvetslös av en fiskare som gått ut för att lägga nät efter det att stormen bedarrat och vårdades av fiskaren och hans hustru på den ö där de bodde. Min farfar mönstrade senare på Ångaren TORSTEN som jag fått uppgift om hade samma kapten som tidigare på VIDAR II.
Foto: Anna Eklund Norrman

Från Anders Berg Sjöfararkusten Småland - Öland kommer följande komplettering av förlisningen:
Enligt TJÄNSTGÖRINGS BETYG FÖR SJÖMAN avseende Erik Tage Nilsson (Ackling) tjänstgjorde han ombord i Ångaren VIDAR II från Blankaholm från 22/1 - 17/10 1925 under resa från Västervik, skärgårdshamnar och slutligen till Norrköping där tjänstgöringen upphört på grund av förlisning. Norrköping 17/10 1925
KP Andersson
Befälhavare

Gust. Andersson
Styrman

Erik Ackling klarade sig oskadd från förlisningen och blev sedan lots vid Kråkelunds lotsplats resten av sin karriär. I samband med sin död år 1964 berättades i flera dödsrunor om Acklings breda engagemang i socknens och kommunens (Misterhult) politiska och sociala angelägenheter, något som måste ha berett Erik en del praktiska olägenheter med tanke på hans relativt isolerade bostadsort på en ö långt från kommuncentrum.


Tillbaka till Blankaholm/Igelsta
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan