Vidar

Oreg
Byggd 1863 vid Bergsunds Mek. Verkstadsbolag, Stockholm Nb 53 (Järn)
21,09 x 4,04 x 2,61 m – 45,16 / 16,11 (SS 1917)
Maskin: Varvets ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en okänd ångmaskin på 180 Ihk 1886

Byggdes för Stockholms Drätselkommission som FERM. Köptes 1881 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm och omdöptes till VIDAR. Utrangerades och såldes den 12 dec 1924 till Julius Slöör, Stockholm och möjligen skrotade han båten samma år.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan