Viking 4.


SHDW – 4968
Byggd 1878 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala. (Järn)
15,72 x 3,90 x 1,50 m – 21 brt / 0 nrt
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 45 Ihk. Motoriserad 1951 med en Scania D 818 på 150 Hk. Ny motor 1970, Volvo-Penta MD 100 A diesel på 165 hk.

Byggdes med namnet REYMERSHOLM No 1 för L.O.Smith, Stockholm. Gick i sporadisk trafik under 1878, låg upplagd 1879. Såldes 1881 till kapten Holm, Ronneby och omdöptes till KARÖ. Såldes 1884 till C.J. Börjesson och F. Holmströms Trafikför., Karlskrona, och 1888 meddelades att C.J. Börjesson ensam är ägare. Omkring 1895 gjorde hon en sväng till inlandet, förvärvad av Carl Emanuel Holmberg, Växjö. Nytt namn TÄRNAN. 1898 kom hon till Ångermanland på sin odyssé genom Sverige. Köpare var Nils Olof Olsson, Säbrå och han behöll henne i tio år, till 1908 då hon köptes av Pr/ J.M. Öhman (och N.A. Bylund), Älandsbro. Förbyggdes 1904 vid Hammars MV och såldes igen den 15 feb 1909 till Pr/ R.M. Hellström (och J. Sandin), Härnösand för 7.500 kr, men Hellström och Bylund avled nästan samtidigt varför änkorna övertog båten. Huvudredare blev Emma Hellström, Härnösand. Näste ägare blev den 10 maj 1911 ett partrederi med Per-Olof Pettersson, Älandsbro som huvudred. Hälftenägare var E. Larsson och priset 7.000 kr. Såld igen den 3 april 1917 till Pr/ Erland Hilarius Pettersson, Älandsbro, för 8.000 kr, och de behöll båten någon tid innan hon förvärvades av Ångslups AB Ragnhild, Nyland. Omkring årsskiftet 1919-1920 köptes hon av Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand, som betalade 3.000 kr, och de ämnade reparera henne och sedan sälja vidare. Nu fann man ingen köpare varför man i stället satte henne i trafik på Älandsfjärden ända till 1929. Den 27 juni 1929 köptes hon för 6 300 kr av ett partrederi i Sikeå med Anton Burman som huvudredare. Burman, och A. Lundgren som var hälftenägare, byggde om båten till bogserbåt vintern 1930 men hon blev liggande upplagd mer eller mindre till 1935. Via bl.a. Oscar Eriksson i Hindersön kom hon 1948 till Ulrik Nilsson i Vassen, som köpte båten tillsammans med Firma Karl Paul Jonsson, men de sålde den 18 sept 1949 för 14 000 kr till Pr/ Karl Linus Johansson i Råneå. Pr/ E V Josefsson i Luleå bytte till sig båten mot sin egen HUGIN samma år men Johansson återköpte båten för 4 000 kr och överlät 1951 till Rune Nilsson i Töre som satte in motor. Rune betalade 7 000 kr, och för samma pris sålde han den 11 sept 1951 till far och son Bergström i Båtskärsnäs. Walter avled och sonen Bert tillsammans med mamma Anna Karolina tog över. Hon köptes den 27 april 1960 av Rederi AB G. Åström & Söner, Kalix, för 60 000 kr, fick ny motor insatt 1969 på Söderholms varv på Seskarö, och överfördes 1988 för 23 000 kr till Kalix Sjötjänst AB. Omdöptes hos Åströms till VIKING 4. 1989 såldes hon för 60 000 kr till Marin & Maskin i Stockholm AB, som samma år vidaresålde till Boj Sjötjänst HB, Stockholm för 90 000 kr, och där döptes båten om till LINUS. När hon köptes 1990 av K. Lindskog, Stockholm var priset hela 100 000 kr, men han sålde jämt tio år senare till Anders Larsson som bodde i Brevik i Norge men skrev båten i Göteborg. Återfick då sitt ursprungsnamn REYMERSHOLM No 1.
Text Bengt Westin


TÄRNAN, Hernösands MV
Tärnan
Foto Bengt Westins saml.

TÄRNAN, i Luleå
Tärnan
Foto Bengt Westins saml.


TÄRNAN (blivande Viking 4), Trafik, Viking 1 och Viking 3 midsommar 1958
Tärnan (blivande Viking 4), Trafik, Viking 1 och Viking 3 midsommar 1958
Foto via Börje Åström.

VIKING 4
Viking 4
Foto via Börje Åström. Börje startade sin karriär på sommarloven under slutet av 1950-talet ombord på Viking 4.


LINUS
Linus

Linus
Foto Roland Stoltz.

LINUS i Jönköping 1994
Linus
Foto Sven Ivar Johansson via Bengt Westin.

LINUS i Gränna juli 1994
Linus
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.


REYMERSHOLM No 1 i Göteborg 2004
Reymersholm No 1
Foto Å Öberg via Bengt Westin.

REYMERSHOLM i Göteborg 10/8 2007
Reymersholm
Foto Christer Samuelsson

REYMERSHOLM vid Gullbergskajen i Göteborg 9/5 2010
Reymersholm
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till Åströms Rederi
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan