Vikingen


Byggd 1858 i Stockholm (järn)
15,40 x 3,30 x 2,01 m. - 25 brt.
Ångmaskin 60 ihk. Senare motordrift

Ägdes till 1908 av Nordiska Trävaru AB, Kalix som VIKINGEN, 1908-1918 Baltiska Trävaru AB, Nederkalix, 1918-1921 AB Ytterstfors-Munksund, Karlsborg som YTTERSTFORS 18 (från 1919). 1921-26 Båtvik AB. Såldes 1929 till Kalix Träindustri AB som VIKINGEN, senare ingående i ASSI.
Fakta ur "Piteå Sjöfart"


VIKINGEN i Karlsborgs timmerbom
Foto från Torkel Wikström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan