Viking 1.


10572
Byggd 1881 vid W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB (Södra Varfvet), Stockholm Nb 154 (Järn)
16,91 x 3,98 x 2,33 m – 33,91 / u.10 (MB 1920)
20,48 x 4,99 x 2,23 m – 46 / 9 (FS 1999)
Maskin: Ångmaskin från varvet på 60 Ihk. Motoriserad 1953, Skandia 2-cyl. på 210 hk. Nya motorer 1962, två GM Detroit 6-71 på tillsammans 290 hk.
Byggdes av järn för A. F. Söderström Jr, Stockholm, som GRETA. Några sk experter betvivlar riktigheten i att hon skulle ha varit GRETA. Men mått, byggår mm tyder på att det är riktigt. Mättes i Stockholm 1897 som GRETA och då hette redaren C J S Lindberg (sannolikt för A F Söderströms Skeppsstuveri). Inköptes ca 1900 av AB Båtskärsnäs, Båtskärsnäs och faktiskt också omdöpt till BÅTSKÄRSNÄS. Detta bolag uppgick 1910 i Kalix Trävaru AB, som 1916 inlemmades i Baltiska Trävaru AB som 1918 fusionerades till AB Ytterstfors-Munksund. Där blev hon 1919 omdöpt till YTTERSTFORS 13. Överfördes den 1 nov 1921 till AB Båtvik, med ett uppgivet värde av 5 394 kr, som den 2 maj 1928 sålde henne till AB Törefors Sågverk, Töre, för 17 600 kr, och där fick hon så klart heta TÖREFORS. Förvärvades 1932 av Frans G Holmström och A Nilsson, båda från Luleå, och dessa sålde omkring 1936 till Gottfrid Åström för 4 000 kr. 1949 meddelades att båten fått namnet VIKING 1. Ombyggdes och förlängdes ca 2 m 1953-54 vid Åströms egen slip och överfördes 1954 till Handelsbolag med Firma Rederibolaget G. Åström & Söner. Sjönk under pråmbogsering i Germandöfjärden den 24 okt 1955. Bärgades våren 1956 och renoverades vid Åströms slip, fick bl a ny styrhytt då den gamla ramponerades i samband med haveriet. 1961-62 var det dags igen för en förlängning och breddning av båten. Gottfrid Åström avled 1965 och firman bestod därefter av Betty Eugenia, Bror Ingemar och Per Eskil Åström. Såldes 1978 till Stefan Svaetischin, Borgå (SF) och fick namnet BUSTER. Uppgavs vara fiskefartyg?
Text: Bengt Westin med kompl av Börje Åström.


Ytterstfors 13
Ytterstfors 13
Foto ur Lennart Lundqvists saml.via Bengt Westin.


Ytterstfors 13
Ytterstfors 13
Foto ur Folke Fahlgrens saml. via Bengt Westin.


Törefors vid Haparandakajen i Båtskärsnäs
Törefors
Foto via Börje Åström.


Viking 1 som ångbåt
Viking 1
Foto Börje Åström.

Viking 1 som motorbåt
Viking 1
Foto Börje Åström.


Viking 1
Viking 1
Foto J C Lund via Bengt Westin.


Viking 1 i Karlsborg i mitten av 1960-talet
Viking 1
Foto: via Roland Stoltz

Viking 1
Foto: via Roland Stoltz


Viking 1 i Pitsundet augusti 1967
Viking 1
Foto: Stig Larsson


Buster
Buster
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.


Tillbaka till Åströms Rederi
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan