Vildanden

Byggd 1905 vid Københavns Flydedok
70,0 x 17,1 fot - 59/19
Maskin: 170 hk.

VILDANDEN hos Statens Vandbygningsvæsen, København.

Det fanns en VILDANDEN till, byggd 1880 vid Kockums Mek, Verkstäder. Den mätte 61,4 x 15,0 x 7,0 fot - 43,43/17,53. Maskin på 112 ihk.

Det är osäkert vilken av dem som är på bilden
Fakta: Torben Larsen


VILDANDEN i Mölle
Vykort i Niels Stummanns saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan