Vind

SHLQ - 15911
Byggd vid Boghammar Marin AB 1978, n.b. 1068

Tidigare namn BOOGIE-WOOGIE, hos Rederi Kraft AB, Kalmar som VIND.


VOLRAT och VIND i Kalmar - juli 2009
Foto Bengt-Olof Lindgren

VIND i Kalmar - juli 2009
Foto Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan