Vingaland

SEDN - 8032
Byggd 1935 vid Eriksbergs varv, Göteborg
103,36 x 14,83 x 5,99 m. - 2 719,60 / 2 200,03 br./n.ton
Maskin: 3 700 hk

Byggd för räkning Ångfartygsaktiebolaget Tirfing, Göteborg som VINGALAND. På resa från Hallifax till Glasgow bombades VINGALAND kl. 09.15 den 9 november 1940 av en tysk FW Condor och började brinna. 7 man omkom och de övriga räddade sig i en livbåt och plockades senare upp av DANAE II som ingick i samma konvoj. VINGALAND som brann kraftigt sänktes troligen av den italienska u-båten MARCONI kl. 21.05 senare samma dag.
Svensk Skeppslista 1937, Dödlig Resa av Richard Areschoug, Sune Envall (vars far var styrman ombord)


VINGALAND
Illustration: Sune Envall

VINGALAND och den Fw 200 som sänkte fartyget
Illustration: Sune Envall


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan