Volrat (1)

Oregistrerad
1899 – Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 13 (Stål)
Nyb. 1899: 15,53 x 4,05 x 2,19 m – 31,98 /
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 90 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som VOLRAT (1). Såldes redan den 30/4 1927 till Den Skandinaviske Ost-Afrika-Linje, Tananrive för 13.500 kr som var ett dotterbolag till Den Norske Amerika Linje, Oslo. Lastades i Göteborg på på s/s RANENFJORD den 30/4 1927. Gick sannolikt till ca 1952 varefter den skänktes bort till ortsbefolkningen.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan