Volvo T 35

Volvo T 35 och T 36 var rödmålade BM 35/36 med Bolinders 3 cylindriga 4-takts direktinsprutade diesel, typ 1053 på 42,5 hk.
T 35 tillverkades i 825 exemplar 1953 - 1958 och T 36 i 1632 exemplar 1953-1959.
Fakta: volvoce.com


Under 1950-talet hade Fryksände kommun (en del av nuvarande Torsby kommun) en – säger en – traktor för alla sina transporter och allt gatuunderhåll. Med tiden har behoven och resurserna förändrats, och kommunförvaltningen förfogar idag över ett dussintal traktorer och arbetsredskap som betjänar tätorten Torsby med omnejd. Kommunen som sådan har också, efter flera fusioner, fått betydligt större area. Kommunens första traktor var en BM 35, som inköptes redan 1952. På hösten 1958 byttes denna mot en ny, nästan likadan, traktor. Eftersom den nya traktorn köptes genom volvohandeln på orten, blev det istället en rödlackerad Volvo T 35. Traktorn levererades med hydraulisk frontlastare och användes som både transport- och lastmaskin, tills en renodlad lastmaskin (LM 218) inköptes i början av 1960-talet. Under senare delen av 1960-talet då flera, både större och starkare, traktorer hade kompletterat kommunens fordonspark, blev Volvotraktorn mestadels använd som kraftkälla för en stor kompressor. Frontlastaren demonterades och såldes vid denna tid. Traktorn tuffade på i många år med sin kompressor, fast uppdragen blev med tiden allt mera sporadiska. Kring millenniumskiftet utannonserades den nu avställda traktorn till försäljning. Spekulanter fanns, men ingen ville betala den summa som hade satts som lägsta pris. Därför blev traktorn stående kvar på sin förutvarande plats, längst bort i kallförrådet.
Foto och text: Håkan Larsson

När det blev känt att kommunledningen kunde tänka sig att skänka den gamla trotjänaren till någon förening på orten, som ville och kunde ta väl hand om den, nappade Fryksände Hembygdsförening. Efter skriftlig anhållan från hembygdsföreningen, beslutade Torsby kommuns Tekniska avdelning att som gåva överlämna traktorn till föreningen.
Foto och text: Håkan Larsson

Volvo T 35:an är nu ett rullande museiföremål på hembygdsgården Kollsberg, och används både för snöplogning och lättare transportuppgifter, förutom huvudsyftet att ge hembygdgårdens besökare en bild av hur en svensk traktor såg ut för ett halvt sekel sedan.
Foto och text: Håkan Larsson

Här är traktorn nyanländ till hembygdsgården Kollsberg i maj 2004. Sedan dess har traktorn rustats en del. Bland annat har det tillknycklade plåttaket rätats ut. Men traktorn har fått behålla sin patina och den bär sina år med stolthet.
Traktorn inregistrerades första gången 1958-12-13.
Foto och text: Håkan Larsson


Tillbaka till Volvo