Volvo T 41-43

T 41 Tillverkades 1943-1946 i 500 ex.
Motor: 4-cyl. fyrtakts Hesselmanmotor för drift med motorbrännolja eller fotogen på 40 hkr


Volvo T 41 på flaket till en Volvo N86
Foto: Lars Johnson - 30/6 2012

Foto: Lars Johnson - 30/6 2012

Foto: Lars Johnson - 30/6 2012


T 43 Tillverkades 1946-1950 i 1 600 ex.
Motor: 4-cyl. fyrtakts Hesselmanmotor för drift med motorbrännolja eller fotogen på 48 hkr vid 1 500 v/min.
5 växlar framåt (max 18,1 km/t) 1 back (max 2,9 km/t) - vikt 2 450 kg
Volvo T 43 är lika som BM 20 men med Hesselmanmotor.
Fakta: Munktellmuseet


Den första traktorn på Sahlströmsgården i Utterbyn, strax utanför Torsby, var en Mc Cormick International Harvester. Efter andra världskrigets slut ansågs den gamla traktorn vara helt otidsenlig, och nu ville man ha en ny och modern dragare på gården. Man valde att köpa en Volvo T 43, med fyrcylindrig Hesselmanmotor. Här ses gårdens dåvarande ägare, systrarna Anna Sahlström, Ingeborg Sahlström och Johanna Karlsson, flankera den nya traktorn. Tekniska innovationer och mekaniska ting var ingalunda något främmande för de äldre damerna. En av dem, konstnärinnan Anna Sahlström, hade faktiskt varit ägare till ett eget flygplan! Under 1920-taket köpte hon ett plan av typ Thulin ”A” som var en svensktillverkad, licensbyggd version av Blériot XI. Som ung hade hon ofta vistats i Paris och i sin medelålder ville hon försäkra sig om möjligheten att när helst kunna flyga dit igen. Hon köpte sitt flygplan, förmodligen osett, och efter att ha fått det levererat till sin hemort blev planet stående kvar i ett hamnmagasin, och det fick aldrig mera luft under sina vingar. Planet demonterades efter många års stillestånd, men några vitala delar som sparades ingår idag i ett renoverat och flygvärdigt systerplan. Traktorn – ja den tjänade sitt syfte på Sahlströmsgården i väl tio år, innan den byttes bort mot en ny BM 35.
Bild, ur Sahlströmsgårdens bildarkiv, via Håkan Larsson (även bildtext)

Volvo T 43
Foto: Lars Johnson - 8/8 2011

Volvo T 43
Foto: Lars Johnson - 8/8 2011

VOLVO T 43 - 1950
Störlinge Lantbruks & Motormuseum på Öland - 20 augusti 2014
Tryck här
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Volvo