BM Volvo T 430 Standard och Special

Traktorn har en trecylindrig direktinsprutad dieselmotor. Tillverkare och generalagent: AB Bolinder-Munktell, Eskilstuna. Motor: Perkins, D 25. Cylinderdiameter; 91,5 mm. Slaglängd; 127,0 mm. Cylindervolym; 2,5 liter. Kompressionsförhållande; 18,5:1. Normalt varvtal; 1770 r/m. Max varvtal; 2250 r/m. Effekt; 43,8 hk vid 2250 r/m. Max vridmoment; 17,3 kpm vid 1300 r/m. Växellåda med åtta hastigheter framåt och två back. Specialmodellen kunde levereras med snabbväxel som fördubblade alla växelsteg. Hjulutrusning: Fram; 7.50-16/6. Bak; 13.6-36/6. Högsta hastighet; 27,0 km/h. Vikt, standard; 2430 kg. Traktormodellen tillverkades från 1970 till 1978. Specialmodellen kunde även levereras med hydraulisk servostyrning.
Text: Håkan Larsson (källa: Traktorkalendern)

BM Volvo T 430 Industri

Traktorn har en trecylindrig direktinsprutad dieselmotor. Tillverkare och generalagent: AB Bolinder-Munktell, Eskilstuna. Motor: Perkins, D 25. Cylinderdiameter; 91,5 mm. Slaglängd; 127,0 mm. Cylindervolym; 2,5 liter. Kompressionsförhållande; 18,5:1. Normalt varvtal; 1770 r/m. Max varvtal; 2250 r/m. Effekt; 43,8 hk vid 2250 r/m. Max vridmoment; 17,3 kpm vid 1300 r/m. Växellåda med åtta hastigheter framåt och två back, samt snabbväxel som fördubblade alla växelsteg. Hjulutrusning: Fram; 7.50-16/8. Bak; 14.9-28/10. Högsta hastighet; 24,0 km/h. Försedd med hydraulisk servostyrning. Vikt, standard; 2430 kg. Hytten har godkänd plats för en medåkande. Traktormodellen tillverkades från 1970 till 1978.
Text: Håkan Larsson (källa: Traktorkalendern)


Kyrkogårdsförvaltningen i Fryksände pastorat (Torsby) köpte denna BM-Volvo T 430, ny, 1970 eller 1971. Redan från leverans var traktorn försedd med frontlastare av fabrikat Ålö Quicke. Här ses traktorn i arbete på kyrkogården en senhöstmorgon 1974. Under senare delen av decenniet byttes BM-Volvo-traktorn bort mot en ny traktor, en fyrhjulsdriven Fiat.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Efter två år med en Massey-Ferguson 35X som gårdstraktor, kändes det angeläget att byta till en lite större traktor 1978. Valet föll på en BM-Volvo T 430, ”Industri” av 1972 års modell. Motorn var i grunden nära släkt med Ferguson-traktorns drivkälla, men BM-traktorns variant hade ett något högre effektuttag. Förutom motorns prestanda var BM-traktorn en ”stor” maskin i jämförelse med MF-trettiofemman. BM-Volvon hade dessutom flera växelsteg, servostyrning och kraftigare hydraulik, men framför allt hade den mycket bättre hyttkomfort. Påföljande år köpte vi till, och lät montera, en begagnad frontlastare av typ Ålö Quicke ”Plus H”.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Traktorn användes, liksom föregångaren, till snöröjning, skogskörslor och lättare jordbruksarbete. Men BM-Volvon användes också i stor utsträckning för rena transportuppgifter. Detta blev särskilt aktuellt när ”junior” i ägarfamiljen skaffade sin första båt. Strax före jul 1980 hämtades en gammal flottningsbåt som senast hade använts vid ett sågverk i Stöpafors. Detta låg ca 30 kilometer från ägarens bostadsort.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Den nyförvärvade, före detta motorvarpbåten, ställdes i ordning och målades upp under våren 1981, och i juni var den klar för sjösättning under sitt nya namn ”Skôrpa”. Traktorn, som snart skulle föra ekipaget till sjösättningsplatsen, har här ett timmerspel monterat i lyftarmarna. Detta spel, av typ FMV 20, presterade 2 tons dragkraft.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Liksom föregående år lånades en båttrailer av en före detta anställd vid Fryksdalens Flottningsförening, vilken flera år tidigare hade köpt flottningsföreningens Fordsontraktor med tillhörande båttrailer.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Sjösättningen avlöpte väl för den nyblivna båtägaren, liksom den allra första seglationssäsongen. Även upptagningen ur sjön gick bra, men väl hemkommen till gården skedde ett transportmissöde. Traktorns, respektive trailerns, draganordningar var inte anpassade för varandra. På horisontell väg gick det bra ändå, men i den sista branta backen hände det som inom järnvägsyrket kallas ”ofrivillig självavkoppling”. Det innebar skräckfyllda sekunder för traktorföraren som åsåg den båtlastade trailern rulla baklänges i accelererande hastighet mot ett närbeläget uthus, allt medan dragstången lyftes allt högre upp mot skyn. Plötsligt tvärstannade rörelsen. Orolig hoppade föraren ut för att överblicka skadorna. – Och hur har det gått med propellern? Jodå! Tack vare den kraftiga korgen runt propellern hade den klarat sig helt utan skador. – Vilken tur att man har valt en båttyp som är byggd för lite hårda törnar. Epilog: – Senare på eftermiddagen kom en annan lastartraktor till platsen, vilken försiktigt lyfte upp båtens akter och höll emot tills dragaren kunde kopplas ihop med trailern igen. Därefter eskorterade den gästande traktorn den långsamt backande rörelsen tills vi kom ner på plan mark.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

I februari 1982 hämtades en annan båt. En arbetskamrat, som hade en liten vacker träbåt med en mycket liten inombordsmotor i, hade utlovat att ”– du får båten gratis bara du tar med dig allt från platsen”. Visst var träbåten vacker, men efter allt för många år på en öde strand hade den för länge sedan passerat sitt ”bäst-före-datum”. Båten hämtades hem i alla fall och sedan motor, axel och propeller, samt diverse beslag, hade demonterats och tagits tillvara, eldade vi upp de sorgliga resterna.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Skôrpa, som begåvats med styrhytt och skorstensattrapp på våren 1982, skulle tas upp ur sjön redan i augusti detta år. Efter det försmädliga transportmissödet som skedde ett år tidigare, hade vi nu byggt en egen båttrailer, som på alla sätt var anpassad just för Skôrpa och vår traktor. Vid detta tillfälle valde vi att tacka ja till en båtägande god vän, som erbjöd oss att få använda hans slip när vi skulle ta upp Skôrpa. Traktorn och trailern backades ut, gränsle över sliprälsen, varefter Skôrpa kördes upp på trailern.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Så långt gick det bra, men när ekipaget skulle köras upp på land blev vi snabbt varse att den tvåhjulsdrivna traktorn slirade ner sig i den lösa makadammen. Denna gång fick vi be en annan traktorägare om hjälp, och med två traktorer i tandemkoppling kom vi upp så småningom. Detta var ett av de första tillfällen då vi började önsketänka; ”– tänk om vi ändå hade haft en fyrhjulsdriven traktor”! Båten i bakgrunden är den före detta flottningsbåten Røgden, vilken har norskt ursprung, även om den allt sedan 1947 och fram till 1969 tillhörde Fryksdalens Flottningsförening.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Så är Skôrpa på väg mot sjösättning i maj 1983. Den här våren har båten fått samma svarta färgsättning som de gamla ångbogserbåtarna på Frykensjöarna hade haft. Båttrailern, som byggdes i egen regi året innan, består av kranbommen till en gammal hamnkran som skrotades några år tidigare, och av framaxeln från en gammal bryggeribil, en Volvo Snabbe. Traktorn ser lite baktung ut, beroende på att industriversionen av T 430 har mindre fälgdiameter, men grövre bakdäck, gentemot den vanliga lantbruksversionen.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

På sensommaren 1983 hämtades de övriga kvarvarande delarna av den ovan nämnda hamnkranen. Allt kunde inte återanvändas, men delar av kranens maskineri har sparats för eventuellt framtida bruk.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

I september 1986 fick BM-Volvo-traktorn bekänna färg när vi fraktade hem en nyförvärvad och betydligt större bogserbåt än vår tidigare båt, Skôrpa. Den ”nya” båten, Lusten 11 hämtades vid Klarälvens Flottningsförenings huvudverkstad i Dyvelsten, Forshaga. Väganslutningen från verkstadsplanen utgörs av en brant grusväg upp mot riksvägen, strax söder om Forshaga. Att komma upp i branta backen, var verkligen en prövning. Vi försökte först att köra upp på ”hög-tvåan”, men då orkade traktorn bara halvvägs. Sedan försökte vi igen, nu på ”hög-ettan”, och den här gången kom vi upp, fastän drivhjulen ”halvspann” i gruset. – Flottningsföreningens dåvarande verkstad är idag omdanad till Dyvelstens Flottningsmuseum.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Paus efter vägen hem. Såväl traktor som förare var nu i behov av en liten rast. Traktorn fick jobba på bra i backarna eftersom båten väger 6 ½ ton, och trailerns totalbredd; 288 cm, krävde hela tiden full koncentration av föraren.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Efter sex timmars färd hade vi avverkat de nio milen hem, och allt hade gått bra.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Några veckor senare, på höstkanten 1986, var det dags att ta upp Skôrpa efter en intensiv arbetssäsong i Fryken. Detta var första gången som de båda ”rederisystrarna” möttes hemma på gårdsplanen. På den här bilden kan man se hur bred om baken industritraktorn är – betydligt bredare än den vanligare lantbruksmodellen.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Familjens BM-Volvo användes under 1980-talets vintrar huvudsakligen för snöplogning. Vid den här tiden hade vi en hel del sådana åtaganden, dels inom privata fastigheter, men vi ansvarade också för vinterväghållningen på ett par enskilda vägar. Nu hade vi på allvar diskuterat frågan om inköp av en fyrhjulsdriven traktor. Här ses den väl använda traktorn med påmonterad diagonalplog, efter säsongens sista plogningsuppdrag i mars 1987, och snart har den tjänat ut hos oss.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

I april 1987 fotograferades vår gula BM-Volvo, tillsammans sin efterträdare, hemma på vår gårdsplan.
Foto och bildtext: Håkan Larsson

Vår ”gamla” T 430 lämnades i byte mot en ganska ovanlig traktor, en Holder A 60 ”Cultitrac” av 1980 års modell.
Foto och bildtext: Håkan Larsson


Tillbaka till Volvo