Vorwärts

Byggd 1955
19,25 x 5,50 x 2,92 m
660 kW

Hans Schramm, Brunsbüttel


VORWÄRTS i Kielkanalen 8/8 2008
Foto: Lars-Eric Frennesson

VORWÄRTS i Kielkanalen 4/6 2009
Foto: Lars-Eric Frennesson

Foto: Lars-Eric Frennesson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan