Vrak på Ölands norra udde


Del av informationstavla vid vraket
Foto: Lars Johnson

Skrovet påstås ha varit ganska intakt tills den svåra vinterstormen 1954 gav vraket en massa stryk - foto 1966
Foto: Douglas Tufvesson

Så här såg vraket ut i juni 1992
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till vraksidan
Tillbaka till startsidan