Vulcan

Oregistrerad
Byggd 1871 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala Nb 247 (Järn)
18,30 x 4,40 x 2,49 m – 38,83 / 18,31 (MB 1881)
17,46 x 4,58 x 2,53 m – 40,60 / (SV 1963)
Maskin: Varvets 1-cyl (13x26 tum) ångmaskin på 80 Ihk, ersatt 1924 av en comp.ångmaskin från Sunds MV på 100 Ihk.
Motoriserad med en 4cy Skandiadiesel på 240 Ehk 1956, ersatt av 2 st. Volvo-Penta TMD 96 på 150 Ehk 1965.

Byggdes för ryska beställare som ALEXANDER men beställningen återtogs. Hyrdes då ut till Finland ett år innan hon såldes 1872 för 35 000 Rdr Rmt till Mons Trävaru AB, Sundsvall och döptes till MON. Köptes till Saltviks Trävarubolag, Hudiksvall 1897 och namnet ändrades till SALTVIK, från 1898 Saltviks Nya Trävaru AB och från 1899 med namnet SALTVIK II. Ång. ’Mon’, tillhörig Mons Ångsågs AB, har i dagarne försålts till Saltviks Trävarubolag för obekant pris. (VA 25/11 1897). Grundstötte på Grönnabben i Skärans hamn utanför Gumboda den 17 okt. 1904 och stod kvar på grundet hela vintern. Blev vrak, uppkastad på land nära Bjuröklubb. Köptes av AB Jacobsson & Eriksson, Umeå som bärgade, iståndsatte samt döpte om henne till VULCAN I. Bytte bort henne 1909 mot STRAND + 10.000 kr och nya ägare blev därvid Herrängs Gruf AB, Herräng. I:an togs bort, hon motoriserades 1956 och hon användes ända fram till 1960 då hon avyttrades till Svenska Muddringsbolaget från Stockholm, som behöll henne till 1960. Gick ofrivilligt genom slussen från Mälaren ut till Saltsjön och demolerades svårt 1960. Rederi AB Atlas köpte därefter båten och rustade henne. Men en olycka kommer sällan ensam. Under byggandet av Ölandsbron fick hon ett betongfundament över styrhytten och demolerades igen ganska svårt. Bland annat vreds hela skrovet. Om denna senare olycka hände sedan hon 1961 sålts till AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm vet jag inte, men hon fanns hos Skåningarna till 1971 då hon såldes till Pr/ Erik Valdemar Josefsson, Luleå. Där tog man bort styrhytten och satte den på THYRA och skrovet såldes till Bert Bergström, Kalix. Han tog ur Säfflepropellern och monterade den på FREJA. (Var den möjligen anledningen till hennes förlisning 1995??). Motorerna såldes till Finland. Det som blev kvar såldes 1975 till Höglunds Skrot AB, Luleå och skrotades.
Text: Bengt Westin

Saltvik II
Foto: Lennart Lundqvists saml. via Bengt Westin

Vulcan
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Vulcan
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Vulcan
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Vulcan
Foto: Gunnar Hedman via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan