Vulcan

Oregistrerad
Byggd 1897 vid AB Gefle Verkstäder, Gävle (Järn)
19,40 x 4,80 x 2,36 m – 58,33 / 23,34 (MB 1900)
19,84 x 4,80 x 2,58 m – 50,09 / (SV 1915)
Maskin: Okänd ångmaskin på 140 Ihk.

Byggdes för Söderfors Bruk AB, Gävle som VULCAN. Överfördes 1906 till Stora Kopparbergs Bergslags AB, Skutskär. Ägdes 1918 av Th. von Olrog, Gävle som 1927 hade blivit AB Th. von Olrog. 1930 kom hon till Forsmarks Bruk, Forsmark som 1932 hade blivit Forsmarks Cellulosa AB. Såldes 1935 till Merihuolto Oy, Helsingfors där hon döptes till KARHU och uppgavs ha blivit skrotad 1960 vid Tykö Bruk, Mathildedal.
Text: Bengt Westin

Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

Foto: Einar Jansson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan