Appendix.


106 (1892) / 7088 (1924)
Byggd 1885 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Warfs AB (Södra Warvet), Stockholm NB 179 (Järn)
19,19 x 4,15 x 199 m – 48 / 18 (MB Nyb)
19,80 x 4,46 x 2,36 m - 48,62 / 7,76 (MB 1923)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk ersatt av okänd ångmaskin på 150 Ihk 1920.

Byggdes för Koltransport AB, Stockholm som APPENDIX. Registrerades den 12 april 1892 men vid ommätning den 31 dec 1894 befanns hon vara icke registreringspliktig och avregistrerades därför. Övertogs den 31 dec 1909 av Stockholms Transport & Bogserings AB som den 15 april 1913 sålde båten till Arvid Sundberg, Helsingfors för 22 000 kr, och han överlät till Lappviks Sand-Kalk-Tegel AB /Petter Forsström/, Gerknäs, Lajo den 6 juni samma år. Forsström förvärvade båten själv den 11 nov 1916, men han sålde den tillbaka till Sverige och Jac. Svensson, Stockholm den 22 jan 1920 för 210 000 FMk. Den 3 jan 1923 kom hon till Holmsund hos Bogseringsbolaget W. Andersson & Co. De betalade 9 500 kr och anmälde henne till registret igen samt byggde om ganska ordentligt och satte in ny ångmaskin. Men bara fem år senare, 1928, fick hon återvända till Finland ännu en gång, då hon den 22 juli såldes för 21 500 kr till Metsänomistajan Metsäkeskus Oy, Helsingfors, där namnet ändrades till KUNTO. Såldes 1944 eller 1945 till Oy Seppinen & Kemppi, Raumo. Sista skrovbesiktningen gjordes 1948 och därefter är ödet okänt, sannolikt skrot sedan länge
Text: Bengt Westin


Appendix
Appendix
Foto Bengt Westins saml.

Appendix
Appendix
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Appendix
Appendix
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Appendix
Appendix
Foto Hildur Andersson via Anders Olsson.


Tillbaka till TB
Tillbaka till Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan