Betty.


Oreg
17,11 x 3,74 x 1,82 m. - 27 brt. Maskin en Hernösands MV Comp. på 120 ihk. Motoriserad 1956.
Byggd 1899 vid Hernösands MV & Varf AB för Per Nääs, Nyhamnn, Sundsvall, som BETTY. Köptes 1915 av P.V. Andersson & Co, Holmsund. Såldes 1917 till Ume Älvs Flottningsförening, Umeå. Flyttades 1942 till Storuman. Övertogs av Storumans kommun på 1970-talet. Finns ännu.
Information ur Lubrikatorn (Bengt Westin).


Nord och Betty.
Nord och Betty
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin.

BETTY i Storuman - 7 september 1991
Foto: Hasse Wedin via Bengt Westin

BETTY - fotad i Storuman.
Foto: Per Hilding

BETTYs maskin.
Foto: Per Hilding

BETTY vid Storuman - 14 augusti 2012
Foto: Krister Bång


Tillbaka till Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan