D.L.G.v. (Director Louis Gutjahr V)


5988
Byggd 1900 vid Huiskens van Dijk, Dordrecht. (Stål)
28,23 x 5,53 x 2,31 m – 108,75 / 22,77 (MB 1918)
Maskin: Okänd ångmaskin på 300 Ihk
Byggdes möjligen för N.V. Stoomsleepdienst /Heinrich S. Franzen/, Dordrecht som DIRECTOR LOUIS GUTJAHR V. Köptes till Sverige den 20 mars 1917 av Bogserings AB Nord /V.Andersson/ i Holmsund, och de fick betala 36.500 Floriner för D.L.G.v. som båten verkar ha döpts till. I januari 1918 köptes hon av Dynäs AB, Väja, Bogser AB Nord i Holmsund har för 130.000 kr till Wäija/Dynäs AB såld bogserångaren ’Gutjahr’. (VA 9/1 1918), och de ändrade namnet till WÄIJA, men 1929 hade Dynäs ingen nytta av henne längre sedan man skaffat SVANÖ I. Hon såldes därför den 9 september 1929 till O A Bloms Järnvaruaffär AB i Stockholm för endast 6.700 kr. Möjligen var det meningen att hon skulle skrotas, men Blom behöll henne och ändrade namnet till OSBORNE. Bogserångaren ’Wäija’ (ex. Director Louis Guthjahr 5) som för någon tid sedan av Dynäs AB försåldes till O.A.Bloms Järnvaru AB i Stockholm, har omdöpts till ’Osborn’. (SST 3-1930). På en exekutiv auktion i september 1932 köptes hon för 3.000 kr av Karl Bostén, Stockholm, som på samma villkor sålde vidare samma dag till Karl Olsson, även han från Stockholm. Denne sålde i sin tur båten till Kungl. Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen den 17 februari 1933 för 6.000 kr. Dessa lät 1936 meddela att de förändrat fartyget till pråm, och att de gett henne namnet GÖTA ÄLV. Kanske hade hon fått det namnet långt innan, mycket tyder på det. Osäkert dock om hon verkligen blev pråm då. På bild som GÖTA ÄLV går hon i alla fall för egen maskin? 1946 köptes hon av AB Skånska Cementgjuteriet och dessa meddelade 1968 att fartyget skrotats, vilket sannolikt hände mycket tidigare.
Text: Bengt Westin.


D.L.G.v.
D.L.G.v.
Refoto: Bernt Sjölund via Bengt Westin.

Wäija
Wäija
Foto: NCB-arkivet via Bengt Westin.

Göta Älv
Göta Älv
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin.


Tillbaka till Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan