Nord.


JGLN/SFRO-2859
Byggd 1896 vid Mälarvarfvet AB, Stockholm. (Järn)
23,92 x 4,64 x 2,20 m – 115,94 / (SV 1917)
23,93 x 4,63 x 2,22 m - 78,36 / 66,49 (SS 1933)
Maskin: 2cy ångmaskin från Nya AB Atlas, Stockholm på 40 Ihk, ersatt med en dieselmotor på 50 Ehk 1937.

Byggdes för Ångfartygs AB Linköping-Horn, Linköping som passagerarbåten NYA KINDA. Ägdes sedan i tur och ordning av Johan Segersten, Linköping (1903-1904) och Kinda Transport AB, Horn (1904-1912), innan hon sistnämnda år köptes av Pr/ Karl A. Johansson, Haparanda, den 30 mars. Han döpte om till SÄSKARÖ och sålde till Ångbåts AB Säskarö den 2 feb 1913. Namnet sedermera modifierat till SESKARÖ. För 13.000 kr köptes hon sedan den 26 feb 1916 av Wictus Andersson, Holmsund som överförde henne året efter, den 5 mars, till Rederi AB Nord. 1916 hade en ny ångpanna beställts från Söderhamns Nya MV, men man glömde få ritningarna godkända från Kungl Kommersie Koll. All plåt var redan beställd från Tyskland, men då KKK krävde vissa ändringar rustades i stället den gamla pannan upp. Panna och maskin flyttades också 1,8 m längre förut. Lär ett tag ha haft namnet BORE. Byggdes om till bogserbåt vintern 1917-1918 och kallades när ombyggnationen var klar för NORD. Ännu ett år senare, 1918, såldes båten till Pr/ Johan August Holm, Söderhamn (tillsammans med C.A. Edberg, E. Olsson, J.H. Sundberg och O.A. Nilsson med 1/5 vardera) och då var priset 82.000 kr!, vilket hade stigit till 85.000 då Rederi AB Holmen /F.K.Kronberg/ från Sundsvall blev ägare 1921. Endast 12.000 kr behövde däremot Pr/ Per Erik Öhlund, Ö-vik betala då han förvärvade båten 1927, och då hon kom tillbaka till Sundsvall den 22 juli 1935, köpt av Mikael Edvard Edlund, kostade hon bara 3.000 kr. ”Bogserång. ’Nord’ (ex Seskarö) av Örnsköldsvik, om 78 brt, byggt av stål 1896 i Stockholm, har av Per Erik Ölund och medintressenter försålts till kapten Mikael Edvard Edlund, Sundsvall, som ämnar ombygga ’Nord’ till lastmotorfartyg.” (SST 7-1936). Edlund lät bygga om båten till lastfartyg och sålde sedan till Pr/ Anders Folke Arbenius, Stockholm den 2 mars 1936 för 12.000 kr. Han behöll NORD till den 26 april 1938 då Waxholms Fästning behövde henne. De betalade 22.000 kr och flyttade henne omkring 1954 till Stockholms Kustartilleriförsvar som behöll henne till den 11 juni 1956. Civil igen stod som ägare Halvard Erik Johan Ahlman, Stockholm och under de närmaste 14 åren hade fartyget ytterligare 4 ägare, Tomas Tamm, Stockholm (1 maj 1969-23 maj 1969), Sven Forslin, Sundbyberg (till den 12 jan 1970), Jean Taikon, Uppsala (till den 10 aug 1970). Då köptes båten av Birger Blomqvist och Barbro Carlsson, Värmdö, och priset - 2.300 kr - tyder på att skicket inte var det bästa. Sannolikt därför skrotad någon gång i mitten av 1970-talet. Avregistrerades i alla fall hösten 1976.
Text: Bengt Westin


Nord
Nord
Foto: Lars Brolin

Nord och Betty.
Nord och Betty
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin.


Tillbaka till Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan