Axel.

Oregistrerad
Byggd 1937 vid Schiffswerft und Maschinenfabriek Max Sieghold, Bremerhaven. (Stål)
12,50 x 3,55 x 1,90 m – 16 / 0 (SV 1952)
Maskin: Okänd motor på 60 Ehk, ersatt okänt år av en Volvo TMD 96 diesel på på 195 hk.
Byggdes för Deutsche Ges. zur Rettung Schiffsbrüchiger, Bremerhaven som livräddningsbåten CONSUL JOHN. Inköptes till Sverige 1952 av okända och hamnade så småningom hos David Eriksson, Ramvik som kallade båten ÅBORD. Omändrades till bogserbåt vid Mohögs MV, Gustafsvik men såldes igen 1954 till Werner Wiberg, Husum och omdöptes till AXEL. Efter Wibergs död 1967 övertogs ägandet av dödsboet /Sture Wiberg/, som 1969 inrangerade båten i Bröderna Wibergs Rederi AB, Husum. Inköptes 1987-06-24 av Lennart Sandinge, Lysekil som 1996-08-16 sålde båten till Harald Lorentzen, Skjaerhalden i Norge. I drift 2020.
Text: Bengt Westin, uppgift om motor: Håkan Sundström. (Bengt Sandinge har informerat om Sandinge)


AXEL
Axel
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

AXEL
Axel
Foto Bengt Westin

AXEL
Axel
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

AXEL
Axel
Foto Gunnar Jansson via Bengt Westin

AXEL
Axel
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

AXEL i Husum ca. 1979-80.
Axel

Axel
Foto: Håkan Sundström.

AXEL i Kungshamn - 26 februari 1995
Axel
Foto Bengt Sandinge

AXEL och MELINA - 26 april 1996
Axel
Foto Bengt Sandinge

AXEL i Fredrikstad 2008
Axel
Foto Knut Ragnar Holme

Axel
Foto Knut Ragnar Holme

AXEL i Skjaerhalden den 14 mars 2009
Axel
Foto Bengt Sandinge

AXEL vid Sildeholmen på Hvaler - augusti 2011
Axel
Foto Alexander Ytteborg

Axel
Foto Alexander Ytteborg

Axel
Foto Alexander Ytteborg

Axel
Foto Alexander Ytteborg

AXEL - 2020
Axel
Foto Odd Petter Grindahl via Torstein Saksvik

Axel
Foto Odd Petter Grindahl via Torstein Saksvik

Axel
Foto Odd Petter Grindahl via Torstein Saksvik


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan