Wallasey

Byggd 1954 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby.
31,15 x 7,80 x 3,58 m – 200 brt
Maskin: T 3cy ångmaskin från Holmes & Co. Ltd, Hull på 825 ihk

Byggdes för Alexandra Towing Co. Ltd, Liverpool som WALLASEY.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan