Wasserboot

Okänt byggår och varv
20 x 5 m.
Maskin: Ursprungligen en ångmaskin som ersatts okänt år med en MAN-diesel

Ursprungligen byggd som en ånbogserare. Används av Hamburg Port Authority för bogseringar och som vattenbåt med färskvatten till mudderverk och arbetspontoner på Elbe och inom hamnen, samt som lotsbåt. Namnet är WASSERBOOT.
Info: Jan Dührkoop


WASSERBOOT - 22 november 2007
Foto: Jan Dührkoop

Maskinrummet med MAN-dieseln - 20 november 2007
Foto: Jan Dührkoop

Lotslejdare på bägge sidor - 20 november 2007
Foto: Jan Dührkoop

21 november 2007
Foto: Jan Dührkoop

23 november 2007
Foto: Jan Dührkoop

WASSERBOOT i Hamburg - 28 juni 2010
Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop

Foto: Jan Dührkoop


Hamburg Port Authority
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan