Waterloo (3)

Byggd 1977 av R. Dunston, Hessle.
33,86 x 9,60 x 4,80 m. 315 brt.
Maskin: 2 x Ruston Paxman 8-cyl. 3 520 bhp

Levererades i maj 1977 till Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som WATERLOO (3). Flyttades 1979 till London och gick 1980 ut i en 8 månader lång charter till Algeriet. Såldes 1984 till Iran Government, Bandar Bushar och omdöpt till GHORBAN.
Fakta Conny Gustavsson och Bengt Westin


WATERLOO
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan