Welle

Byggdes 1915 vid Bremer Atlas-Werke.
37,40 x 7,20 x 2,90 m.
Maskin: okänd ångmaskin

Byggdes Som WELLE för räkning Bauamt für die Weserkorrektion. Användes för persontransporter, bogsering samt fungerade även som hjälpisbrytare på floden Weser. 1921 överfördes båten till Reichsverkehrsministerium (Transportministeriet), då tillkom uppgiften att tillse fyrarna i Wesers mynning. Övertagen 1947 av Wasser- und Schiffahrtsverwaltung Bremen. Moderniserades 1957 då bl a den gamla träöverbyggnaden togs bort. Togs ur tjänst 1975 och byggdes om till restaurant. Brann både 1984 och 1986, sjönk vid sin kajplats i Bremen 1994. Övertogs 1998 av föreningen "Dampfer Welle e.V". Ligger på kajen i Bremerhaven under renovering sedan 2001. Har bl a fått ny panna och två nya ångmaskiner.


WELLE - Bremen 13 oktober 2007
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

WELLE nu åter i vattnet sedan hösten 2009 - Bremerhaven 25 maj 2010
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Till vänster ligger MERCATOR II ex. WAPPEN VON HAMBURG som skulle byggas om till lyxyacht. Ägaren är numera efterlyst av polisen då inte varvet fått betalt.
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan