WIFSTAWARF

Oregistrerad
Byggd 1874 vid W.Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 105 (Järn)
17,70 x 4,37 x 1,99 m – 41-56 / 21,11 (MB 1883)
18,45 x 4,40 x 2,53 m – 47,30 / (SV 1916)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 148 Ihk

Byggdes för Wifstavarfs AB som WIFSTAVARF. KONTRAKT: Tecknat mellan Wm. Lindbergs och Wifstavarfs AB om byggandet af en bogserångbåt af svensk jernplåt med måtten 62 x 15 x 5,9 fot …..för trettiofem tusen (35.000) Rdr Rmy, att levereras den 1 aug. 1874. Förbyggdes och moderniserades 1889. Utrangerades och såldes omkring 1950 till AB Iggesunds Bruk i Iggesund och förvandlades av dessa till kättingpråm. Avfördes så sent som 1970 som nedskrotad.
Text: Bengt Westin

Wifstawarf
Foto ur Allan Olofssons saml. via Bengt Westin

Wifstawarf
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Wifstawarf
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Wifstawarf
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Wifstavarf
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan