Wiking


WIKING vid Strandvägen 20 juli 1968
Foto Christer Samuelsson

Dessa båtar tillhörde Wargön. Kan ovanstående vara en av dem?
Foto: Olle Gustafsson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan