William (1)

Oregistrerad
1877 – Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 265 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB , Göteborg som WILLIAM (1). Såldes redan 1888. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan