William (2)

Oregistrerad
1888 – Okänt varv, Göteborg (Järn)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som WILLIAM (2). Okänt öde
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan