Winnie

Längd 47 fot (15,5 m) bredd 3 m. - vikt 20-25 ton
Motor: okänd, ersatt 1955 av en Albin

Byggd i Storbritanien under 1943. Var byggd med raka plåtar. Dessa UNICRAFT-båtar var konstruerade så att de kunde fraktas och sättas i hop där de behövdes. Kom 1949 till Mjösa samtidigt som WILLY hos GLB. Bägge båtarna var öppna då och har däckats och fått påbyggnad först senare. Var i drift med timmerbogsering till 1980. Såldes sedan till AS Mjøslekter. Har sedan haft flera ägare. Sedan 2009 ägs WINNIE av Ole Arnt Fjeldberg.
Fakta: Ole Arnt Fjeldberg, www.mjossamlingene.no


WINNIE
Foto Anders Winter

WINNIE är ursprungligen en UNICRAFT-båt konstruerad under andra världskriget. Är det någon som känner till om det finns flera liknande båtar bevarade. Var tanken att använda dem i Normandie?
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan