ur Harald Wistens fotoalbum


Harald Wisten föddes 1910 i Ulvöhamn och gick till sjöss i mitten på 1920-talet. År 1927 börjar han att arbeta på Ulvö lotsplats tillsamman med sin far Walfrid Wisten, född 1877 och sin bror Harry Wisten född 1907, ända till 1966-67 då lotsningen på Ulvön upphör. Efter tiden på lotsstationen flyttar han ner till Öregrund och kör färjan mellan Öregrund och Gräsö tills sin pension någon gång på 70-talet, då han åter igen flyttar upp till Höga kusten och Ulvön.
Foto via Martin Wisten


Följande bilder från slutet av 1930-talet, är tagna av Walfrid Wisten, som var befälhavare på passagerarbåten KUSTTRAFIK

Walfrid gick ut med KUSTTRAFIK från Örnsköldsvik med destination Ulvöhamn då man snart kom ifatt denna "militärbåt" H333 (väldigt lik ALNE, som hette H133, men först 1943).
Foto Walfrid Wisten i Martin Wistens saml.

Då H333 såg att "Kusten" var på väg så eldade de på lite extra
Foto Walfrid Wisten i Martin Wistens saml.

Det gjorde Walfrid också. Han beordrade Full fart framåt. "Kusten" var kapabel till 15 knop vid den här tiden.
Foto Walfrid Wisten i Martin Wistens saml.

En annan bogserbåt passeras (CARL WIKSTRÖM)
Foto Walfrid Wisten i Martin Wistens saml.


Harald Wisten var lots och de flesta av dessa bilder är tagna runt Ulvön i Ångermanland.

Ångaren STORÖ av Härnösand utanför Åskäret som förmodligen har lastat malm inne i Ulvöhamn - ca. 1939
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten


Bogserbåten MINERVA och flyktingbåten VENUS i Örnsködsvik 1944
Foto hos Harald Wisten via Martin Wisten

I Lubrikatorn nr 2 2007 finns en tidningsartikel från Örnsköldsviks Allehanda återgiven som berättar historien om denna bild. En kort resumé:
VENUS som var en gammal finsk "bakladdare" på 280 ton hade avgått med 842 mestadels estniska flyktingar från Raumo med destination Gävle. Det var en resa som beräknats till 12 timmar. Vädret ville dock att resan slutade i Örnsköldsvik efter 30 timmars färd. 15 distansminuter ut från Ulvön siktades VENUS från lotsstationen. Två timmar senare gick lotsbåten ut med lotsen Söderberg och extralotsen Wisten samt några militärpoliser. P g a den hårda sjön kunde man inte borda fartyget. VENUS fick dock stopp i maskin och lotsbåten lyckades få ombord en vajer så man kunde bogsera den finska skutan i lä. Lotsbåten hade inte tillräckligt stark motor för att kunna bogsera, så man fick vänta tills den starkare bogserbåten MINERVA anlände.


Den holländska ångaren TROMPENBERG om 2191 br.ton, som i barlast var på resa från Hull till Domsjö, gick på grund den 29 november 1945 på skäret Flasen, utanför Ulvöhamn.
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

I boken Lotsarna på Ulvön skriven av Kjell Söderberg står att läsa om ovanstående händelse. TROMPENBERG stod hårt på grundet och var läck i förliga lastrummet och maskinrummet. Man begärde omedelbart assistans och följande dag anlände Neptunbolagets HERAKLES och VALKYRIAN. De båda bärgningsfartygen började genast att länspumpa haveristen och den 1 december var man redo att dra haveristen av grundet. Trossar var kopplade till TROMPENBERGS poop, när det hittils lugna vädret försämrades med en ökande vind som gick över i SO och orsakade så svår sjö att bärgningsfartygen var tvungna att sticka ut sina trossar. På eftermiddagen påbörjades arbetet med att dra båten av grundet, men nu började förskeppet att läcka från de skador som uppstod när hon drogs av grundet. Det lyckades HERAKLES att bogsera TROMPENBERG med aktern före så länge man gick på sydlig kurs, men med bredsidan mot vinden så ökade slagsidan. HERAKLES tross brast och haveristen drev mot den steniga bottnen. VALKYRIAN hade en tross till förskeppet men kunde inte hindra TROMPENBERG att driva på grund igen. På styrbords sida revs ett stort hål upp och fartyget bedömdes vara förlorat.

Elva man ur besättningen hade tidigare satts iland och logerats hos lotsarna på Ulvöhamn, nu räddades resten av besättningen samt bärgningsbåtarnas personal som var ombord på henne genom att en stållina spändes upp från fartyget in till stranden och en man i taget kunde halas iland. Måndagen den 3 december 1945 bröts sedan fartyget itu. Under vintern som kom bröts sedan fartyget ner och hon såldes för upphuggning på platsen.


Hydrokopter provades på Ulvön också, gissningsvis 1950/60. Harald i mörk rock och båtmössa.
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Foto: Harald Wisten via Martin Wisten


ERNST besöker Ulvön 1972
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

NÄTRA EXPRESS (f.d. ULVÖN) lämnar Köpmanholmen 1972
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I bryter våris i Ulvöhamn 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I i hamnen 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I passerar nedanför fönstret, 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

Julkort från ULVÖN med några öbor på 1970-talet
Foto: via Martin Wisten


Tillbaka till "ur album"
Tillbaka till startsidan