Wotan

IMO 7125847
Byggd 1972 vid F Schichau (Schichau-Underweser AG), Bremerhaven Nb 1756
77,40 x 13,59 x 5,820 m - 1599 / 163
Maskin: 2 st V12cyl K.H.Deutz RBV12M350 på 4400 hk. 18,2 knop

Levererad den 22 aug 1972 till Bugsier-, Reederei- und Bergungs AG, Hamburg som WOTAN. Fick en bogpropeller 1979 vid Werk Ross der Howaldtswerke - Deutsche Werft AG i Hamburg och flyttades den 12 nov 1987 till Galveston i Texas och sattes under cypriotisk flagg med Limassol som hemort. Sjönk i Terschelling den 6 juli 1990 sedan hon påseglats av den torrdocka hon bogserade från Bremerhaven till Alger. Ansågs vara totalförlist, men den 30 aug 1990 bärgades hon av Scaldis Salvage and Marine Contractors, Antwerpen och drogs till Eemshaven för v b till Bremerhaven dit hon ankom den 12 sept 1990. Sedan vitala delar bärgats såldes hon i nov 1990 till Sloopwerken Van Schie, Zeebrugge och dit anlände hon sin sista resa den 26 nov.
Text: Bengt Westin


WOTAN
Foto: I Bruinsma via Bengt Westin

Den tyska bogseraren WOTAN som tillsammans med POSEIDON bogserar ett skrov från Linnavevarvet i Lissabon till Eriksbergsvarvet i Göteborg, juletid 1972.
Foto: Ulf Sandberg


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan