Wotan


Byggd 1939 vid H.C. Stülcken & Sohn
Byggdes för räkning Kriegsmarine som ARNGAST. Övertogs efter kriget av de allierade döptes 1947 om till LENAMILL och 1950 till WOTAN. Lades upp 1969 och blev upphuggen 1970.
Text: Espen Arnestad


WOTAN
Foto: I Bruinsma via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan