Woxna I

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv. (Järn)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända. Ägdes 1901 av Ljusne-Woxna AB, Stocka och hette WOXNA I. Fanns på 20-talet som pråm vid Ströms-Bruks AB och uppges ha sjunkit på 1950-talet utanför Stocka.
Text: Bengt Westin


WOXNA I
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan