Woxna II

Oregistrerad
Byggd 1874 vid Ljusne Mek. Verkstad, Ljusne (Järn)
20,54 x 3,85 x 2,53 m – 49,45 / 14,59 (MB 1906)
Maskin: Varvets ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en annan maskin från samma verkstad 1906, på 180 Ihk

Byggdes för Wilhelm H Kempe, Ljusne möjligen som WOXNA No 2. 1879 står J Kempe för Ljusne Sågverk och 1881 Ljusne Sågverks Intressenter. 1887 står Ljusne-Woxna AB, Ljusne. Byggdes om ordentligt 1906 i Ljusne och fick ny panna och maskin från Ljusne MV. Hette 1915 WOXNA II vilket eventuellt ändrades några år senare till bara WOXNA. Köptes före 1926 av Gösta Tigerman, Sundsvall och gavs namnet ACTIV, och han sålde ca 1935 till A. Richard Berglund, även han från Sundsvall. 1936 meddelade en inspektör att båten legat upplagd åren 1933-1934 och den 2 mars 1938 skrev en annan: Skrotad vid Mohögs MV, Sundsvall.
Text: Bengt Westin


WOXNA II
Foto Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan