AB Ytterstfors-Munksund inklusive AB Båtvik.AB Ytterstfors-Munksund bildades i oktober 1916 och bestog då av Ytterstfors Trävaru AB samt Munksunds Sågverks AB. I mars 1917 anslöts AB Storfors och i februari 1918 Baltiska Trävaru AB. Alla dessa bolag hade egna bogserbåtar som målades vita och fick namnet Ytterstfors och ett nummer vartefter de inlemmades i företaget. En del båtar behöll sina tidigare namn. För att samordna sjöfartsverksamheten så bildades ett nytt bolag - AB Båtvik. P g a hårda tider och ökad konkurens gick Ytterstfors-Munksund i konkurs 1925. Sista december 1926 bildades Muksund AB, som även tog över AB Båtvik. 1930 ändrades namnet på alla båtar som hette Ytterstfors till Munksund, med samma nummer som tidigare. Rederiet AB Båtvik upphörde 1952 och verksamheten övertogs av Munksunds AB. 1954 uppgick Munksund AB i Svenska Cellulosa AB (SCA). De kvarvarande båtarna behöll sina namn, men 1955 målades skroven gröna.


MUNKSUND 1 (?) i Ratans hamn 1942
Foto Verner Svensson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart HedlundBogserbåtarna.


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.Tryck här
Ytterstfors 1898 - 1916
Ytterstfors 1 1916 - 1930
Munksund 1 1930 - 1957


Tryck här
Ytterstfors 2 1919 - 1930
Munksund 2 1930 - 1954


Tryck här
Ytterstfors 3 1919 - 1930
Munksund 3 1930 - 1968


Tryck här
Ytterstfors 4 1919 - 1930
Munksund 3 1930 - 1962


Tryck här
Munksund 1913 - 1919
Ytterstfors 5 1919 - 1930
Munksund 5 1930 - 1964


Tryck här
Munksund 6 1930 - 1952


Tryck här
Ytterstfors 7 1919 - 1930
Munksund 7 1930 - 1967


Tryck här
Ytterstfors 8 1919 - 1930
Munksund 3 1930 - 1956


Tryck här
Ytterstfors 9 1919 - 1930
Munksund 9 1930 - 1954


Tryck här
Storfors 1917-1919
Bergsviken 1919
Ytterstfors 10 1919 - 1930
Munksund 10 1930 - 1954


Tryck här
Ytterstfors XI 1918 - 1930
Munksund XI 1930 - 1954


Tryck här
Ytterstfors 13 1919 - 1928


Tryck här
Ytterstfors 14 1919 - 1930
Munksund 14 1930 - 1940


Tryck här
Ytterstfors 15 1919 - 1930
Munksund 15 1930 - 1944


Tryck här
Ytterstfors 16 1919 - 1930
Munksund 16 1930 - 1944


Tryck här
Ytterstfors 17 1919 - 1923


Tryck här
Ytterstfors 19 1919 - 1923
Munksund 19 1919 - 1946


Ytterstfors 20 1919 - 1920


Tryck här
Prins Oscar 1936 - 1965Tillbaka till startsidan